Eduardo Bonnin

a Cursillo Mozgalom alapítója

Szent Pál

a Cursillo Mozgalom védőszentje

Árpádházi Szent Margit

a Magyarországi Cursillo Mozgalom

védőszentje

A CURSILLO RÖVID TÖRTÉNETE

A spanyol eredetű „cursillo” szó jelentése: ‘rövid tanfolyam’ a kereszténységről.

A Cursillo Mozgalom a spanyol polgárháborút követően Mallorca szigetén született meg. A mostanihoz hasonló első Cursillot 1949. január 7 és 10 között tartották Mallorca szigetén, a San Honorato kolostorban. Magyarországon 1989 óta van jelen. Ezeket a háromnapos tanfolyamokat a 2008 februárjában elhunyt Eduardo Bonnin fejlesztette ki. Alapgondolata az volt, hogy a világot, az embereket alapvetően nem a „szervezés”, nem egy-egy intézmény mozgatja, sokkal inkább a közvetlen környezet, amelyben élnek – vagyis a környezetet kell megváltoztatni, kereszténnyé tenni. Az általa kidolgozott módszer lényege, hogy a különféle társadalmi és kulturális környezetből érkező hívők vagy éppen (még) nem hívők számára egyaránt alkalmazható legyen. A Cursillo legfőbb célja az egyes ember – és ezzel együtt a társadalom – lelki, mentális értelemben vett átformálása. Keresztény szellemben igyekszik átalakítani a munkahelyi légkört, tartalmasabbá tenni a családi életet. Kisközösségek létrehozásával a kallódókat, a keresőket is megpróbálja felkarolni. Eduardo Bonnin 1997-ben – nyolcvanegy évesen – Budapesten is járt. A millennium évében, 2000 júliusában pedig Magyarországról és Erdélyből kétszázötven fős Cursillos csoport zarándokolt Rómába, ahol találkozhattak II. János Pál pápával is.

Mára több mint 15 millióan vettek részt Cursillon a világban, Magyarországon egyházmegyénként szerveződik,a püspök által kijelölt lelkivezető és világi titkárság irányításával.