Pálfordulós Ultreyán voltunk Miskolcon

2023. január 21-én Pálfordulós Ultreyán voltunk Diósgyőrben.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik vették a fáradságot, és a rendkívüli időjárás ellenére is megtöltötték a Miskolc-Diósgyőri Szűz Mária Szent Neve templomot, hogy együtt ünnepelhessük Szent Pál apostol „pálfordulását”, Szent Ágnes ünnepét és Urunkat, aki összegyűjtött bennünket a cursillóban, és kiváltképp most, ezen a szép napon!

Külön köszönet Szabó Józsi atyának, aki oly nagy szeretettel fogadott minket, és aki homíliájában is hangsúlyozta, hogy a templom és a plébánia mindig nyitva áll előttünk!

Köszönet azoknak is, akik oly lelkesen és szorgosan serénykedtek, hogy együttlétünk ne csak lelki, de testi táplálékul is szolgáljon és akik a „romokat” is eltakarították utánunk!

Köszönet Lengyel Gyula atyának és Kirner Zoltán atyának, akik megtiszteltek jelenlétükkel és részt vettek a legszentebb áldozatban is!

És köszönet Bakos Zsuzsának is, aki a 84. Egri Női Cursillón vett részt, és megosztotta velünk tanúságtevő életét és a cursillón megélt élményeit.

Jó volt részese lenni ennek az Ünnepünknek, megélni a szeretet megannyi megnyilvánulását!