Imát kérünk Takács Alajos atyáért

Kedves Cursillisták!

Nemrég vetettük fel, hogy imádkozzunk papjainkért, és már sajnos itt is egy konkrét kérés.

Takács Alajos atya, aki sok éven át a Cursillo Mozgalom lelkivezetője volt, súlyos műtéten esett át, mely után két hetes kórházi ápolás, majd több hetes lábadozás következett. Állapota javul, mely bizakodásra indít, de még messze nem teljes a gyógyulás, ezért kéri, és kérjük mi is, hogy imádkozzunk mindnyájan mielőbbi teljes gyógyulásáért! Az Úr adjon neki testi és lelki erőt a betegség lekűzdéséhez, a fájdalmak és a szenvedés elviseléséhez, és adja meg azt a kegyelmet, hogy még sokáig lehessen a rábízottak pásztora!

Lojzi atya hálásan köszöni az eddigi imáinkat is!

Mi is köszönjük mindazoknak, akik csak egy fohásszal, odagondolással, vagy bármilyen más módon csatlakoznak kérésünkhöz!

Gyógyulj meg mielőbb, drága Lojzi atya!