A Cursillo Mozgalom Európai Titkársága bemutatkozik

Kedves Cursillista Testvéreink!

Mint tudjátok, az idén a Cursillo Mozgalom Európai Titkárságának vezetését átvette Magyaroszág. Nagy megtiszteltetés és komoly feladat ez a mozgalmunk számára.

Fogadjátok szeretettel az Európai Titkárság bemutatkozását!

Munkájukhoz kérjük az Úr áldását és kegyelmét!

Várdainé Kollár Judit vagyok.
Április 26-a óta az Európai csoport titkárságának vezetője.
Férjnél vagyok, 4 felnőtt gyermekünk van, matematikát tanítok egy katolikus egyetemen. A cursillót 1994ben végeztem el, azóta sokszor voltam munkatárs, rektor. 2019 óta vagyok a magyar nemzeti titkárság elnöke.
Magyarország Közép európai ország. 10 egyházmegyénk van, mindegyikében jelen van a cursillo mozgalom. A covid hatására 1-2 helyen csökkent a lelkesedés, a rendezvények száma. Különböző módszerekkel próbáljuk megtalálni a cursillistákat, segítjük a kiscsoport keresésben, ultreyákat szervezünk, hogy legyen lehetőség a találkozásra.
Úgy tapasztalom hasonló problémákkal küzdenek Európa cursillós országai is. Szükség van az imádság
mellett olyan utak keresésére, hogy támogassuk, lelkesítsük egymást.
Márciusban Magyarországon volt az Európai országok vezetőinek az Encounter. 9 ország képviselőivel fontos tapasztalatokat osztottunk meg egymással. Itt választottak meg minket magyarokat 4 évre az Európai titkárság vezetőinek.

 Szeretném bemutatni a közösségünk tagjait: 

A fényképen balról jobbra: Scharle András, Várdai Judit, Szűcs Imre atya, Kiss Tibor és Pál Annaária

Szűcs Imre, lelkivezető, Balatonlellei plébános. 4 éve Székely János püspök atya mellett a Nemzeti titkárság lelkivezetője is.

Scharle András Alelnök, üzleti tanácsadó, lelkigondozó, nős, 4 gyermekes édesapa. Tíz éve aktív munkatárs a cursilloban,

Pál Annamária, 1 gyermek édesanyja. Függöny, lakástextil vállalkozást vezet, mint lakberendező. 2022 óta mint a nemzeti titkárság tagja is segíti a mozgalmat.

Kiss Tibor, pedagógus, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványának szakmai vezetője, egyedülálló. 2011 óta él a mozgalomban.

Ferenc pápa áprilisban járt Magyarországon. Azt mondta: Váljatok híddá. Fontos mondat ez számomra, hiszen fontos szerep az egyensúly, a béke, az egyetértés segítése szempontjából. A hagyomány, az eredet, az alapítók, a cursillo karizmái, az Ideas fundamentales azok az értékek, amikre építkeznünk kell. Rohamosan változó világban élünk, az idők jeleit mindenképpen tanulmányoznunk kell, és reagálni rá. A mai kor kihívásaira is ad választ a cursillo, ezeket meg kell találnuk.

Terveink még vázlatosak, hiszen 2 héttel ezelött tudtunk részletes megbeszélést tartani a GECC előző vezetésével.

Az elkövetkező 4 évben szeretnénk európai encountereket tartani, európai ultreyát, rendszeres kapcsolattartást a Nemzeti titkárságokkal. Több országban most kezd feléledni a cursillo, támogatjuk őket, a fenti értékek közvetítésével is.

Nagyon fontos az Afrika projekt. Szeretnénk segíteni, támogatni őket, hogy minél több országban tapasztalják meg a cursillo értékeit, és hosszú távon tudjanak erőteljes Nemzetközi csoporttá válni.

Az idei Encounteren minden résztvevő cursillós keresztet kapott ajándékba a spanyol atyától, a „Krisztus számít rád!” – mondat kíséretében. Kérlek Mindannyiótokat, hogy imádkozzatok értünk, imádkozzunk egymásért. Valósítsuk meg amit az Isten eltervezett általunk, legyünk jó apostolai az örömhír, a szeretet átadásában.

Az Isten Szentlelke épített egy gyönyörű hidat: a Cursillót

Ha valaki a Balaton déli partján áll naplemente idején, egy gyönyörű természeti csodának
lehet részese. A lemenő Nap fénye hidat épít a víztükörre, és ezt „aranyhídnak” nevezik. Az itt élők azt mondják, hogy ezen a hídon, mely a déli partot összeköti az északival, tündérek sétálnak.

Isten Szentlelke is épített egy gyönyörű hidat, a cursillót. Összeköti Istent az emberrel, embert az emberrel. Ezen a hídon nem tündérek sétálnak, hanem maga Krisztus vár ránk. Várja, hogy baráttá tudjak válni a másik ember számára és új barátomat elvihessem régi Barátomhoz, magához Krisztushoz.

Ezt a csodát már sokan megélték. Mindazok, akik elvégezték a három napos tanfolyamot, már szorosabban kapcsolódnak Krisztushoz és embertársaikhoz….

Ezt a „híd” szerepet szeretnénk mi magyarországi cursillósok betölteni Európában és az egész világon a cursilló nagy családjában. Mert bizalmat szavaztak nekünk a Nemzeti Titkárságok, hogy az előttünk álló négy évben mi legyünk Európában a vezetők. Köszönjük!

„Hídként” szeretnénk még szorosabbra fűzni Krisztussal és a nemzet nemzettel való barátságot, hogy meglássa rajtunk a világ, jó békességben és szeretetben élni.

Más- más nyelvet beszélünk -még szűkebb hazánkban, Európában is- ,de Szent Pál apostol szavaival élve „ egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség”.

Mások a szokásaink, hagyományaink, de még a vérmérsékletünk is!:) …Ám, hiszem, hogy a barátság mindig is gazdagít, épít, szépít, szebbé teszi az életet. Ha barátod lehetek, s Te az én barátom leszel, akkor Krisztussal, a mi közös barátunkkal abszolút többséget alkotunk.

Szűcs Imre atya

Getting to know the GECC situation

„Alkalmasak vagyunk a feladatra”? Ilyen gondolatokkal indultunk máj. 21 én Madridba, átvenni a stafétabotot, mivel a magyar cursillo mozgalmat választották az európai közösség vezetőségének.
Sok minden van, ami elvonja a figyelmünket a csodálatos célról, de a tét hatalmas ezekben az időkben!
Szeretettel vártak és fogadtak bennünket a GECC volt vezetői. Két napon át hallgattuk őket, kérdeztünk, jegyzeteltünk és kértük imáikat munkánkra, hogy mi is bátran a Szentlélek
tüzével adjuk át a cursillo ajándékát minden európai testvérünknek.

Kifogásként mondhatnánk,hogy nem vagyunk alkalmasak, de elindultunk Őfelé, ami a biztos út!

Vajon mit fog Jézus pecsételni a magyar cursillosok munkalapjára, alkalmasak? Krisztus számít ránk és bízhatunk benne, hogy alkalmassá tesz!

 De Colores, Pál Annamária

Úti beszámoló a IX. Cursillo Világtalálkozóról Mexikóban

Meglehetősen bonyolultnak tűnt az út előkészítése, nem volt könnyű kiválasztani a megfelelő járatokat, aggódtam a csatlakozások valamint a hosszú út fáradalmai miatt.
Azonban a Szentléleknek köszönhetően, zökkenőmentes és élvezetes útunk volt mindkét irányban.
Fontos állomást iktattunk be odautunkba, csütörtökön reggel meglátogattuk a Guadalupei Szűz Mária szentélyét. A 2 és fél óra, amit ott tölthettünk jó volt arra, hogy lelkem
megérkezzen Mexikóba és lelkileg feltöltődjek. Ott a Szűzanya elé vittük a folyó magyar cursillók ügyét, a világtalálkozót, Egyházunkat, barátainkat és családjainkat.
A csütörtök esti nyitó misén Montereyben hamar ráhangolódtunk a Cursillo közösségére
jellemző barátságra, szeretetre. Ezen a hullámhosszon tudtuk folytatni a pénteki és szombati programokat.
A minden reggeli szentmise a papok, püspökök, laikusok közösségében élő lelki élményt nyújtott számunkra, és segített ráhangolódni a résztvevők tanításaira, tanúságtételeire
valamint az azokat követő kiscsoportos megbeszélésekre.
Az evangelizálás szenvedélye volt az alap téma, meghallgattuk a Mar-del-Plata-i VIII. Világtalálkozó tanulságait, megismertük az Egyház és a Cursillo Mozgalom válaszait a világ látható változásaira.
A találkozó fontos eseménye a világ titkárság megválasztása volt, a Dikasztérium által megszabott keretek között. A spanyolok által vezetett csapat került megválasztásra, a 31 leadott szavazatból 19 szavazatattal, így megelőzve az olaszokkal fémjelzett pályázókat.

Érdeklődéssel követtem a 4 nemzetközi csoport bemutatkozását. Izgalommal fedeztem fel a gyönyörű (színes) mozgalmunk diverzitásában az egységet és hasonlóságot a világ kihívásaira adott válaszokban.
Vasárnap reggel, hálával és imádsággal telt szívvel búcsúztunk régi és új barátainktól, magunk mögött hagytuk Mexikót, majd Budapestre hazaérve megköszöntük Istennek ezt a fárasztó, ám fontos utunkat.
De Colores, Scharle András